การเสพยาเกินขนาดจะทำให้ผู้เสพเกิดอาการตัวร้อนผิดปกติ ประสาทหลอน ชักและอาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ผู้ที่เสพยาอีบางรายจำเป็นต้องเสพต่อไปเรื่อยๆ เพราะเมื่อไม่ได้เสพพวกเขาจะมีอาการลงแดงรุนแรงและนั่นทำให้พวกเขาไม่สามารถเลิกยาได้

เนื่องจากยาอีนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ผลิตยาจึงต้องใส่ส่วนผสมของสารเคมีอื่นๆ เพื่อให้ยามีราคาถูกลง เช่น ยาเคหรือเฮโรอีน ทำให้ยาอีนั้นมีอันตรายมากขึ้นอีกเท่าตัว โดยเฉพาะเมื่อเสพร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์

ยาอีถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เนื่องจากเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงและมีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังไม่มีประโยชน์ใดๆ ทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้ที่ผลิต จำหน่าย ครอบครอง และเสพ ต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งถูกปรับและจำคุก

หากติดแล้วจะเลิกอย่างไรดี

การเสพติดยาอีนั้นจะทำให้ผู้เสพเลิกยาได้ยาก ผู้เสพจะเสพยาในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อติดแล้ว และเมื่อต้องการเลิกยาหรือเมื่อพวกเขาอยู่ในช่วงถอนยา พวกเขาจะไม่สามารถนอนหลับได้ เกิดความวิตกกังวลอย่างหนัก หวาดระแวง ไม่มีสมาธิ และขาดสติ

หลีกเลี่ยงการทดลองหรือการเสพ

เนื่องจากยาอีนั้นถูกผลิตขึ้นในสถานที่หรือแล็ปที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นคุณจะไม่มีทางทราบได้เลยว่ายาที่คุณเสพเข้าไปนั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีชนิดใดบ้างหรือฤทธิ์ของยามีความรุนแรงแค่ไหน และเนื่องจากว่ายาอีนั้นถูกเรียกในหลากหลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็น MDMA, Molly, Adam, XTC, Essence, Love pill เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะถูกเรียกด้วยชื่อใด คุณจะต้องปฏิเสธหากมีคนชักชวนให้ทดลองเสพ แม้คนๆ นั้นจะเป็นเพื่อนคุณก็ตาม

ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา