กราบใจความสตรองของ “เที่ยงวัน” จากหนุ่มติดยาขั้นรุนแรง กลับสู่ผู้ชายจิตใจเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะยานรกได้อย่างถาวร แต่กว่าจะทำสำเร็จต้องผ่าน 4 ด่านสุดหินของการเลิกยา ที่เหมือนชีวิตตกอยู่ในนรกทั้งเป็น

1. ระยะขาดยา ใช้ระยะเวลาระหว่าง 3 – 10 วันแรกของการเลิกยา ในช่วงนี้จะเป็นการขับสารเคมีของยาเสพติดออกจาก ร่างกาย ซึ่งยาเสพติดแต่ละชนิดจะใช้เวลาต่างกัน เช่น ยาบ้า ก็จะใช้เวลาราว 1 – 2 สัปดาห์ โดยในระยะนี้ ผู้เลิกยาจะรู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาจะมีอาการอยากยาจนลงแดง

2. ระยะฮันนีมูน หรือ ระยะเริ่มต้นหยุดยา จะใช้เวลาประมาณ 1 – 6 สัปดาห์ ซึ่งระยะนี้ผู้เลิกยาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถที่จะทำได้สำเร็จ ซึ่งถ้าผู้เลิกยาได้รับกำลังใจจากครอบครัวและคนใกล้ชิดก็จะยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าสามารถก้าวผ่านไปได้แน่นอน จึงเปรียบระยะนี้เหมือนการฮันนีมูนของคู่แต่งงานข้าวใหม่ปลามัน

3. ระยะอุปสรรค จะเกิดขึ้น 6 – 20 สัปดาห์ หลังจากผ่านช่วงฮันนีมูนแล้ว ผู้เลิกยาจะรู้สึกหมดแรงในการต่อสู้ เพราะจะมีอุปสรรคต่างๆ เข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกเฉยเมย ซึมเศร้า หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวนไม่คงเส้นคงวา จนอาจนำไปสู่การอยากกลับมาใช้ยาอีกครั้ง ถ้าผู้เลิกยาไม่ได้รับกำลังใจที่ดีพอ ก็จะไม่เด็ดขาดในการหักห้ามใจ

4. ระยะปรับตัว หรือคลี่คลาย เป็นช่วงสุดท้ายของการเลิกยา เกิดขึ้นในช่วงหลัง 20 สัปดาห์จากการบำบัด ผู้เลิกยาจะรู้สึกสดใสขึ้นและมีความภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถผ่านช่วงเวลาก่อนหน้านี้มาได้ แต่ปัญหาในช่วงนี้ก็คือการพยายามปรับตัวเข้าสู่สังคมและการสร้างสัมพันธภาพกับคนแปลกหน้า เหมือนที่ “เที่ยงวัน” กำลัง ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้

เห็นแบบนี้แล้วคงต้องขอคารวะให้กับผู้ที่สามารถเลิกยาเสพติดได้สำเร็จ 

4 ระยะเลิก “ยานรก” มหาโหด
Tagged on: