ยธ.ขอนแก่นต่อสายตรง ช่วย นร.ม.3 ถูกหมายเรียก ปมพัสดุยาอี ยันแค่ให้การในฐานะพยาน

ยาอี-3