ก่อนหน้านี้ ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี ส่งมอบของกลางให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 ตรวจพิสูจน์สารเสพติด มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีชมพูปนเกล็ดสีขาว น้ำหนักประมาณ 3.14 กรัม บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสซิปล็อก ไม่มีฉลากแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ เลขสารบบ และสถานที่ผลิตใดๆได้
ล่าสุด นายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ผลการทดสอบ พบส่วนผสมของตัวยาเมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน หรือยาอี และเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า
ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดนี้ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ได้รายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อป้องกันนำไปใช้ในทางที่ผิด และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาดังกล่าวในพื้นที่
นายแพทย์ศุภกิจ บอกว่า จากข้อมูลของตำรวจที่ได้สอบถามผู้บริโภคแล้วให้การว่ากินยาคลายเครียด ซึ่งยาคลายเครียดหรือยานอนหลับ ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อสมองและมีผลข้างเคียง เช่น อาการติดยา ถ้าไม่ได้กินจะนอนไม่หลับ ดื้อยา หรือมีฤทธิ์ยาตกค้าง เป็นต้น หากกินไปเพื่อคลายเครียด หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้เกิดอาการติดยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาได้
จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบถึงผลิตภัณฑ์ยาคลายเครียดที่มีความเสี่ยงในชุมชน ซึ่งอาจได้รับยาจำพวกยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ได้โดยไม่รู้เท่าทัน
หากประชาชนต้องการใช้ยากลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลในครอบครัวหรือชุมชนได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และขอความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
สำหรับบยาตัวนี้ กำลังระบาดในกลุ่มของวัยรุ่นในพื้นที่ สุราษฎร์ธานี รู้จักกันในศัพแบล็คพิ้ง

พ่อแม่ต้องระวัง! แบล็คพิ้ง “ยาคลายเครียดผงสีชมพู” ตรวจพบมีส่วนผสมยาอี-ยาบ้า