ซึ่งยาเสพติดผู้ใหญ่ก็คงไม่อยากให้มีขึ้นมาและทุกคนก็เร่งแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วน โดยรมว.ยุติธรรม มอบนโยบายปราบยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หวังทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทำเป็นแนวร่วม แนะเวลาปิดล้อมตรวจค้นเก็บ DNA เป้าหมายป้องกันร่วมขบวนการ เน้นยึดทรัพย์ตัดวงจรควบคู่ปราบปราม เชื่ออีกปีเศษได้เห็นน้ำเห็นเนื้อ

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายการขับเคลื่อน พร้อมด้วย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมถ์ นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.บช.ปส. และนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวมอบนโยบายว่า ตนในนามของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้รับทราบผลปฏิบัติการที่ผ่านมาถือว่าน่าพอใจ ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง แต่ยังมีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านเข้ามาทั้งทางบกและทางน้ำ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ ทำงานบูรณาการร่วมกัน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนเพื่อเป็นแนวร่วม และอาจจะได้รับข่าวสารที่ดีอีกด้วย การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย ต้องทำควบคู้ไปกับยึดทรัพย์ตัดวงจร ส่วนการเข้าปิดล้อมตรวจค้นในหมู้บ้านชุมชนทุกครั้ง ขอให้มีการเก็บชีววัตถุหรือดีเอ็นเอของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการป้องปราบกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าร่วมขบวนการ เพราะดีเอ็นเอจะใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ การป้องกันยาเสพติดต้องเน้นสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน ใช้แนวทางหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด เพื่อให้สอดคล้องดูแลซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเน้นในสถานศึกษาด้วย และต้องมีการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และยังมีโครงการร้อยใจรักษ์ ภายใต้พระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ถือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหายาเสพติดอีกด้วย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ลุยปราบยาเสพติดชายแดนเหนือ