เคนมผง คือชื่อยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำตัวยาหลายชนิดมาผสมเองในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ลักษณะเป็นผงปั่นละเอียดคล้ายนมผง ใช้วิธีการสูดดมเข้าผ่านจมูกหากรับเข้าไปเกินขนาด ฤทธิ์ของยาจะเข้าไปส่งผลต่อระบบประสาท กดการหายใจ และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้

ยาเคนมผงจากกรณีที่เป็นข่าว กำลังอยู่ในระหว่างตรวจพิสูจน์ส่วนผสมที่แท้จริง แต่เบื้องต้นส่วนผสมที่อาจพบอาจมีดังนี้

 • เคตามีน (Ketamine) เป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมอง ช่วยระงับความรู้สึก ต้านอาการซึมเศร้ารุนแรง แต่หากใช้เกินปริมาณที่เหมาะสม จะทำให้หมดสติ ปัสสาวะเป็นเลือด ปากซีด เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด หัวใจเต้นผิดจังหวะ จึงอนุญาตให้ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น
 • เฮโรอีน (Heroin) เป็นสารสังเคราะห์มาจากมอร์ฟีน (Morphine) แต่มีฤทธิ์ร้ายแรงกว่า เสพติดง่ายกว่า และอันตรายมาก โดยเข้าไปทำให้สมองหลั่งสารโดปามีน (Dopamine) มากขึ้น ทำให้รู้สึกมีความสุข แต่หากใช้มากเกินไปจะทำให้สมองไม่สามารถหลั่งโดปามีนได้ตามปกติจนมีอาการ ง่วงนอนตลอดเวลา พูดไม่ชัด ซึมเศร้า ความจำเสื่อม มีน้ำมูก และอาจทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าว
 • ยาไอซ์ เป็นหนึ่งในรูปแบบยาบ้า (Methamphetamine) ที่มีความบริสุทธิ์ 100% จึงมีความรุนแรงกว่ายาบ้ามาก มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทให้รู้สึกกะปรี้กะเปร่า อยู่ไม่สุก นอนไม่หลับ และมีความต้องการทางเพศสูง หากใช้มากเกินไปจะทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันสูง ตกใจ หวาดหลัว จนเกิดเป็นโรคจิตได้
 • โรเซ่ เป็นหนึ่งในรูปแบบของยานอนหลับ อาจช่วยสงบประสาท คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

ผลข้างเคียงรุนแรงมากขึ้น ดังนี้

 • มึนเมา
 • ประสาทหลอน
 • หวาดระแวง คิดว่ามีคนจะทำร้าย
 • สูญเสียความจำ
 • เสียความสามารถในการเคลื่อนไหว
 • มีปัญหาการรับรู้ทางจิต
 • อาจกลายเป็นคนวิกลจริต
 • กดการหายใจ
 • มีโอกาสเสียชีวิต

ในกรณีที่ใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากขึ้นแม้จะเสพเพียงครั้งแรกเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายที่ไม่ถึงกับชีวิต และเข้ารับการรักษา ก็ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

เคนมผง อันตรายถึงตาย