ขบวนการค้ามนุษย์นั้นถือเป็นสิ่งที่อันตรายและเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถตกเป็นเหยือได้เช่นกัน และในการจะปราบปรามนั้นจะต้องมีความเข้มงวดและคุมเข้มอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้ใครได้ตกเป็นเหยืออีกและในการเตรียมรับมือหลังจากที่โควิด – 19 หยุดระบาดนั้นถือเป็นการวางแผนเพื่อนรับมือและเตรียมความพร้อมไว้รอ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2564 ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2. คณะกรรมการประสาน กำกับ การดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์  3. คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากนั้นจะมีการเสนอแต่งตั้งตามขั้นตอนและระเบียบเกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งระดับนโยบายและกำกับติดตามระดับปฏิบัติ

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังรับทราบการดำเนินการกรณีมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำปี 2563 โดยประชาชนสามารถติดตามเรื่องได้ง่ายขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำสรุปภาพรวมในรูปแบบอีบุ๊กฉบับย่อ นำเสนอข้อมูลสำคัญ ใช้ภาษาและภาพช่วยให้อ่านและเข้าใจง่ายเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ให้กำลังใจทุกหน่วยงาน ซึ่งทำงานช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจมีความยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวัง แต่ขอให้ทำงานเต็มที่ เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น พร้อมให้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายหลังโควิด-19 คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวการรับผลประโยชน์กับขบวนการนำพาและค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด.

เตรียมแผน สั่งเตรียมรับมือขบวนการค้ามนุษย์หลังโควิด-19 หยุดระบาด