พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 เปิดโครงการดำเนินงาน “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ ผบช.ภ.3 เปิดโครงการดำเนินงาน “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด