พิสูจน์แล้ว ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ลดการติดเชื้อได้ถึง 83.3%

พิสูจน์แล้ว ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ลดการติดเชื้อได้ถึง 83.3%