วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 – การห้ามใช้ผลิตภัณฑ์สูบไอปรุงแต่งกลิ่นในซานฟรานซิสโกอาจทำให้นักเรียนมัธยมใช้บุหรี่ธรรมดามากขึ้นตามการศึกษาใหม่ ในปี 2018 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองได้อนุมัติมาตรการลงคะแนนที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบปรุงแต่งกลิ่นอย่างท่วมท้น การวิเคราะห์ข้อมูลปี 2554-2562 เกี่ยวกับนักเรียนมัธยมปลายที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

พบว่าก่อนที่จะมีการใช้คำสั่งห้ามอัตราการสูบบุหรี่ 30 วันที่ผ่านมาในซานฟรานซิสโกและเขตโรงเรียนเปรียบเทียบมีความใกล้เคียงกันและลดลง แต่หลังจากดำเนินการห้ามใช้รสชาติอย่างสมบูรณ์ในปี 2019 อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมปลายในซานฟรานซิสโกเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ในเขตเปรียบเทียบยังคงลดลง ในความเป็นจริงความเป็นไปได้ที่นักเรียนมัธยมปลายในเขตการศึกษาของซานฟรานซิสโกจะสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับเขตที่ไม่มีการห้ามดังกล่าวแม้ว่านักวิจัยจะปรับเปลี่ยนข้อมูลประชากรและนโยบายยาสูบอื่น ๆ ตามการศึกษาของ Yale School of Public Health อุปกรณ์สูบไอเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่เยาวชนสหรัฐฯตั้งแต่อย่างน้อยปี 2014 และคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์ระเหยที่ปรุงแต่งกลิ่นผู้เขียนการศึกษา Abigail Friedman ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนโยบายสุขภาพกล่าว “ลองนึกถึงความชอบของเยาวชน: เด็กบางคนที่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ติดไฟได้เนื่องจากรสชาติ” เธอกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์ของเยล “สำหรับบุคคลเหล่านี้เช่นเดียวกับผู้ที่มีความชอบคล้าย ๆ กันการห้ามรสชาติอาจลบแรงจูงใจหลักของพวกเขาในการเลือกสูบบุหรี่และผลักดันให้บางคนกลับไปหาบุหรี่แบบเดิม” ฟรีดแมนอธิบาย การค้นพบเหล่านี้บ่งบอกถึงความจำเป็นในการระมัดระวังเธอกล่าว “แม้ว่าการสูบบุหรี่หรือการสูบไอนิโคตินจะไม่ปลอดภัย แต่หลักฐานจำนวนมากในปัจจุบันบ่งชี้ว่าได้รับอันตรายจากการสูบบุหรี่มากขึ้นซึ่งทำให้ผู้ใหญ่เสียชีวิตเกือบ 1 ใน 5 ต่อปีแม้ว่าจะมีเจตนาดี แต่ก็เป็นกฎหมายที่เพิ่มเยาวชน การสูบบุหรี่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน “ฟรีดแมนกล่าว

การห้ามสูบบุหรี่เพิ่มอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นจริงหรือไม่?